GIA Certified 2.02 Carats Mixed Cut Triangular Fancy Yellow & White Diamond Fashion Ring in Yellow Gold

  • $26,000.00