0.22 Carats Total Round Diamond Four-Row Flexible Fashion Ring

  • $3,800.00